Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Tin tức - Sự kiện

Hội nghị Tổng kết thực hiện chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư TW; sơ kết hướng dẫn 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức TW về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và tổng kết thực hiện chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị; sơ kết thực hiện chỉ thị 47-CT/TU của Ban Ch Hội nghị Tổng kết thực hiện chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư TW; sơ kết hướng dẫn 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức TW về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”... Chiều ngày 23/5/2017, Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện chỉ thị 10-CT/TW...
Đại học Hà Tĩnh tổ chức CLB Tiền tiểu học miễn phí Đại học Hà Tĩnh tổ chức CLB Tiền tiểu học miễn phí GD&TĐ - Ngày 20/5, Trường Tiểu học, THCS và THPT – Đại học Hà Tĩnh bắt đầu tổ chức các hoạt động...
Triển khai đào tạo “Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản” tại huyện Hương Sơn Triển khai đào tạo “Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản” tại huyện Hương Sơn Thực hiện kế hoạch của Trường Đại học Hà Tĩnh về việc triển khai đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin...

Thống kê