Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

Thư viện

Thư viện

 

 

Elearning

Elearning

 

 M-Office

M-Office

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

 Thông tin đào tạo

 

Thông tin đào tạo

 

Tin tức - Sự kiện

Trường Đại học Hà Tĩnh thông báo tuyển sinh năm 2018 Trường Đại học Hà Tĩnh thông báo tuyển sinh năm 2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018   I. Hệ chính quy 1. Mã trường: HHT 2. Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả...
Sinh viên Đại học Hà Tĩnh  thực tập du lịch, lữ hành tại Thái Lan Sinh viên Đại học Hà Tĩnh thực tập du lịch, lữ hành tại Thái Lan Thực hiện chủ trương quốc tế hóa giáo dục và đào tạo gắn kết với thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học,...
Các doanh nghiệp tuyển dụng lao động tại Trường Đại học Hà Tĩnh Các doanh nghiệp tuyển dụng lao động tại Trường Đại học Hà Tĩnh Nhằm giúp sinh viên có cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp, Trường Đại học Hà Tĩnh phối hợp với các doanh nghiệp tổ...

Hoạt động nổi bật của sinh viên