Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

CÔNG KHAI ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016 - 2017 Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 218
Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng Năm học 2016-2017 Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 158
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng Năm học 2016-2017 Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 162
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016-2017 Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 160
Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016-2017 Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 144
Danh sách Giảng viên cơ hữu của cơ sở đào tạo (Cập nhật đến ngày 29/1/2016) Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 490
Danh sách Giảng viên cơ hữu của cơ sở đào tạo năm học 2015 - 2016 Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 620
Công khai Tài chính năm học 2015 - 2016 Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 587
Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015-2016 Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 543
Đội ngũ giảng viên cơ hữu 2014 - 2015 Tác giả Phòng Đào Tạo 1461
Công khai đào tạo năm học 2013-2014 Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 1215
Danh sách giảng viên cơ hữu của cơ sở đào tạo 2015 Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 1264
Công khai tài chính 2014-2015 Tác giả Phòng Đào Tạo 1427
Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 Tác giả Phòng Đào Tạo 1329
Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 Tác giả Phòng Đào Tạo 1318
Ba công khai Đại học Hà Tĩnh Tác giả Phòng Đào Tạo 1506
Tài chính - Ngân hàng Tác giả Phòng Đào Tạo 1479
Sư phạm Toán Tác giả Phòng Đào Tạo 1287
Sư phạm Tiếng Anh Tác giả Phòng Đào Tạo 1343
Sư phạm Sinh Tác giả Phòng Đào Tạo 1392
Sư phạm Mỹ thuật Tác giả Phòng Đào Tạo 1372
Sư phạm Lý Tác giả Phòng Đào Tạo 1357
Sư phạm Hóa Tác giả Phòng Đào Tạo 1361
Quản trị kinh doanh Tác giả Phòng Đào Tạo 1329
Quản trị dịch vụ và du lịch lữ hành Tác giả Phòng Đào Tạo 1498
Ngôn ngữ Anh Tác giả Phòng Đào Tạo 1246
Luật Tác giả Phòng Đào Tạo 1339
Kỹ thuật công trình Tác giả Phòng Đào Tạo 1287
Khoa học môi trường Tác giả Phòng Đào Tạo 1259
Kế toán Tác giả Phòng Đào Tạo 1273
Giáo dục tiểu học Tác giả Phòng Đào Tạo 1390
Giáo dục thể chất Tác giả Phòng Đào Tạo 1291
Giáo dục mầm non Tác giả Phòng Đào Tạo 1399
Cam kết chất lượng giáo dục Tác giả Phòng Đào Tạo 1331
Giáo dục chính trị Tác giả Phòng Đào Tạo 1318
Công nghệ thông tin Tác giả Phòng Đào Tạo 1273

Thống kê

Ba công khai