Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

CÔNG KHAI ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016 - 2017 Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 54
Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng Năm học 2016-2017 Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 37
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng Năm học 2016-2017 Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 40
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016-2017 Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 40
Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016-2017 Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 30
Danh sách Giảng viên cơ hữu của cơ sở đào tạo (Cập nhật đến ngày 29/1/2016) Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 368
Danh sách Giảng viên cơ hữu của cơ sở đào tạo năm học 2015 - 2016 Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 503
Công khai Tài chính năm học 2015 - 2016 Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 477
Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015-2016 Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 433
Đội ngũ giảng viên cơ hữu 2014 - 2015 Tác giả Phòng Đào Tạo 1305
Công khai đào tạo năm học 2013-2014 Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 1079
Danh sách giảng viên cơ hữu của cơ sở đào tạo 2015 Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 1162
Công khai tài chính 2014-2015 Tác giả Phòng Đào Tạo 1271
Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 Tác giả Phòng Đào Tạo 1183
Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 Tác giả Phòng Đào Tạo 1165
Ba công khai Đại học Hà Tĩnh Tác giả Phòng Đào Tạo 1348
Tài chính - Ngân hàng Tác giả Phòng Đào Tạo 1309
Sư phạm Toán Tác giả Phòng Đào Tạo 1136
Sư phạm Tiếng Anh Tác giả Phòng Đào Tạo 1182
Sư phạm Sinh Tác giả Phòng Đào Tạo 1210
Sư phạm Mỹ thuật Tác giả Phòng Đào Tạo 1221
Sư phạm Lý Tác giả Phòng Đào Tạo 1205
Sư phạm Hóa Tác giả Phòng Đào Tạo 1202
Quản trị kinh doanh Tác giả Phòng Đào Tạo 1166
Quản trị dịch vụ và du lịch lữ hành Tác giả Phòng Đào Tạo 1322
Ngôn ngữ Anh Tác giả Phòng Đào Tạo 1098
Luật Tác giả Phòng Đào Tạo 1175
Kỹ thuật công trình Tác giả Phòng Đào Tạo 1127
Khoa học môi trường Tác giả Phòng Đào Tạo 1125
Kế toán Tác giả Phòng Đào Tạo 1122
Giáo dục tiểu học Tác giả Phòng Đào Tạo 1243
Giáo dục thể chất Tác giả Phòng Đào Tạo 1145
Giáo dục mầm non Tác giả Phòng Đào Tạo 1243
Cam kết chất lượng giáo dục Tác giả Phòng Đào Tạo 1185
Giáo dục chính trị Tác giả Phòng Đào Tạo 1173
Công nghệ thông tin Tác giả Phòng Đào Tạo 1123

Thống kê

Ba công khai

fpt Quảng Nam
Thiết kế web Quảng Nam