Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

CÔNG KHAI ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016 - 2017 Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 126
Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng Năm học 2016-2017 Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 88
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng Năm học 2016-2017 Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 89
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016-2017 Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 97
Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016-2017 Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 76
Danh sách Giảng viên cơ hữu của cơ sở đào tạo (Cập nhật đến ngày 29/1/2016) Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 427
Danh sách Giảng viên cơ hữu của cơ sở đào tạo năm học 2015 - 2016 Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 549
Công khai Tài chính năm học 2015 - 2016 Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 529
Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015-2016 Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 493
Đội ngũ giảng viên cơ hữu 2014 - 2015 Tác giả Phòng Đào Tạo 1374
Công khai đào tạo năm học 2013-2014 Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 1150
Danh sách giảng viên cơ hữu của cơ sở đào tạo 2015 Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 1216
Công khai tài chính 2014-2015 Tác giả Phòng Đào Tạo 1335
Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 Tác giả Phòng Đào Tạo 1248
Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 Tác giả Phòng Đào Tạo 1224
Ba công khai Đại học Hà Tĩnh Tác giả Phòng Đào Tạo 1409
Tài chính - Ngân hàng Tác giả Phòng Đào Tạo 1378
Sư phạm Toán Tác giả Phòng Đào Tạo 1197
Sư phạm Tiếng Anh Tác giả Phòng Đào Tạo 1248
Sư phạm Sinh Tác giả Phòng Đào Tạo 1284
Sư phạm Mỹ thuật Tác giả Phòng Đào Tạo 1282
Sư phạm Lý Tác giả Phòng Đào Tạo 1270
Sư phạm Hóa Tác giả Phòng Đào Tạo 1271
Quản trị kinh doanh Tác giả Phòng Đào Tạo 1235
Quản trị dịch vụ và du lịch lữ hành Tác giả Phòng Đào Tạo 1397
Ngôn ngữ Anh Tác giả Phòng Đào Tạo 1165
Luật Tác giả Phòng Đào Tạo 1244
Kỹ thuật công trình Tác giả Phòng Đào Tạo 1186
Khoa học môi trường Tác giả Phòng Đào Tạo 1181
Kế toán Tác giả Phòng Đào Tạo 1179
Giáo dục tiểu học Tác giả Phòng Đào Tạo 1307
Giáo dục thể chất Tác giả Phòng Đào Tạo 1206
Giáo dục mầm non Tác giả Phòng Đào Tạo 1307
Cam kết chất lượng giáo dục Tác giả Phòng Đào Tạo 1240
Giáo dục chính trị Tác giả Phòng Đào Tạo 1233
Công nghệ thông tin Tác giả Phòng Đào Tạo 1187

Thống kê

Ba công khai

Lắp mạng internet đà lạt bảo lộc
Truyền hình fpt
FPT đà lạt
Lắp mạng internet fpt da lat lam dong
fpt da lat
Nha nghi da lat gia re
festival hoa da lat
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ