Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

ts 2019 1

Tuyển sinh 2019

Thư viện

Thư viện

 

 

Elearning

Elearning

 

 CCHC

CCHC

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Tin tức - Sự kiện

20 sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh năm 2019 20 sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh năm 2019 Nằm trong chương trình Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 - 2019,...
Đoàn công tác Đại học Cornell (Hoa Kỳ) và VinUni trao đổi kinh nghiệm giảng dạy và xây dựng chương trình tại Trường Đại học Hà Tĩnh Đoàn công tác Đại học Cornell (Hoa Kỳ) và VinUni trao đổi kinh nghiệm giảng dạy và xây dựng chương trình tại Trường Đại học Hà Tĩnh Ngày 22/8/2019, Đoàn công tác Dự án đại họcVinUni phối hợp với Đại học Cornell (Hoa Kỳ) đến thăm, làm...
Đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam giới thiệu chương trình giáo dục Hoa Kỳ cho học sinh Trường TH - THCS – THPT Đại học Hà Tĩnh Đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam giới thiệu chương trình giáo dục Hoa Kỳ cho học sinh Trường TH - THCS – THPT Đại học Hà Tĩnh Chiều ngày 21/8/2019, Đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã có buổi giới thiệu chương...

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015

Biểu mẫu 22

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

Công khai cơ sở vật chất của
cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Tổng số

I

Diện tích đất đai

ha

86.82

II

Diện tích sàn xây dựng

1

Giảng đường

Số phòng

phòng

122

Tổng diện tích

m2

17876

2

Phòng học máy tính

Số phòng

phòng

11

Tổng diện tích

m2

1050

3

Phòng học ngoại ngữ

Số phòng

phòng

6

Tổng diện tích

m2

588

4

Thư viện

m2

790

5

Phòng thí nghiệm

Số phòng

phòng

4

Tổng diện tích

m2

352

6

Xưởng thực tập, thực hành

Số phòng

phòng

3

Tổng diện tích

m2

2000

7

Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý

Số phòng

phòng

501

Tổng diện tích

m2

17741

8

Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo

m2

1800

9

Diện tích khác:

Diện tích hội trường

m2

1630

Diện tích nhà văn hóa

m2

450

Diện tích nhà thi đấu đa năng

m2

562

Diện tích bể bơi

m2

Diện tích sân vận động

m2

7150

…, ngày 01 tháng 12 năm 2014

Người lập biểu

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký tên và đóng dấu)

Hoạt động nổi bật của sinh viên