Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016-2017

THÔNG BÁO

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

năm học 2016-2017

STT

Nội dung

Đơn vị

tính

Số lượng

I

Diện tích đất đai

ha

86,82

II

Diện tích sàn xây dựng

1

Giảng đ­ường

Số phòng

phòng

122

Tổng diện tích

m2

17876

2

Phòng học máy tính

Số phòng

phòng

11

Tổng diện tích

m2

1050

3

Phòng học ngoại ngữ

Số phòng

phòng

6

Tổng diện tích

m2

588

4

Thư­ viện

m2

790

5

Phòng thí nghiệm

Số phòng

phòng

4

Tổng diện tích

m2

352

6

Xư­ởng thực tập, thực hành

Số phòng

phòng

3

Tổng diện tích

m2

2000

7

Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý

Số phòng

phòng

501

Tổng diện tích

m2

17741

8

Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo

m2

1800

9

Diện tích khác:

Diện tích hội trường

m2

1630

Diện tích nhà văn hóa

m2

450

Diện tích nhà thi đấu đa năng

m2

562

Diện tích bể bơi

m2

Diện tích sân vận động

m2

7150

HIỆU TRƯỞNG