Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng Năm học 2016-2017

THÔNG BÁO

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Năm học 2016-2017

Đơn vị

Số lượng

 
 

I

Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2016-2017

Triệu đồng/năm

 

1

Tiến sỹ

 

2

Thạc sỹ

 

3

Đại học

6 500 000

3.500

 

Đại học

7 500 000

1.500

 

Đại học liên thông

7 500 000

2.0

 

4

Cao đẳng

4 500 000

0.027

 

II

Học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 2016-2017

Triệu đồng/năm

 

1

Tiến sỹ

 

2

Thạc sỹ

 

3

Đại học

 

4

Cao đẳng

 

...

...

 

III

Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2016-2017

Triệu đồng/năm

 

1

Tiến sỹ

 

2

Thạc sỹ

 

3

Đại học

7 500 000

2.500

 

4

Cao đẳng

6 000 000

0.202

 

5

Lưu học sinh Lào tự túc

8.0

 

IV

Tổng thu năm 2016

Tỷ đồng

75.122

 

1

Từ Ngân sách

57.393

 

2

Từ học phí, lệ phí

17.729

 

3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

 

4

Từ nguồn khác.

 

 Xem chi tiết bản báo cáo công khai tài chính trình hội nghị CBVC 2016 -2017: 

 

Attachments:
Download this file (cong khai tai chinh 2016-2017.pdf)cong khai tai chinh 2016-2017.pdf[ ]388 kB