Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

ts 2019 1

Tuyển sinh 2019

Thư viện

Thư viện

 

 

Elearning

Elearning

 

 CCHC

CCHC

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng Năm học 2016-2017

THÔNG BÁO

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Năm học 2016-2017

Đơn vị

Số lượng

 
 

I

Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2016-2017

Triệu đồng/năm

 

1

Tiến sỹ

 

2

Thạc sỹ

 

3

Đại học

6 500 000

3.500

 

Đại học

7 500 000

1.500

 

Đại học liên thông

7 500 000

2.0

 

4

Cao đẳng

4 500 000

0.027

 

II

Học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 2016-2017

Triệu đồng/năm

 

1

Tiến sỹ

 

2

Thạc sỹ

 

3

Đại học

 

4

Cao đẳng

 

...

...

 

III

Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2016-2017

Triệu đồng/năm

 

1

Tiến sỹ

 

2

Thạc sỹ

 

3

Đại học

7 500 000

2.500

 

4

Cao đẳng

6 000 000

0.202

 

5

Lưu học sinh Lào tự túc

8.0

 

IV

Tổng thu năm 2016

Tỷ đồng

75.122

 

1

Từ Ngân sách

57.393

 

2

Từ học phí, lệ phí

17.729

 

3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

 

4

Từ nguồn khác.

 

 Xem chi tiết bản báo cáo công khai tài chính trình hội nghị CBVC 2016 -2017: 

 

Attachments:
Download this file (cong khai tai chinh 2016-2017.pdf)cong khai tai chinh 2016-2017.pdf[ ]0 kB