Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

Thư viện

Thư viện

 

 

Elearning

Elearning

 

 M-Office

M-Office

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

 Thông tin đào tạo

 

Thông tin đào tạo

 

Bài viết

Giáo dục chính trị

 

Ngành: Giáo dục chính trị

TT

Nội dung

Hệ đào tạo chính quy

Tiến sỹ

Thạc sỹ

Đại học

Cao đẳng

I

Điều kiện tuyển sinh:
+ Vùng tuyển: Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Tĩnh được miễn học phí.
+ Trường không tổ chức thi mà lấy kết quả thi đại học của những thí sinh dự thi đại học năm 2014 có cùng khối thi theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xét tuyển.
+ Khối thi: C

x

x

II

Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người học:
+ Số phòng học: 86; diện tích sàn phòng học: 17 876 m2; 100% phòng học được trang bị thiết bị hỗ trợ dạy học như: Projector, loa máy.
+ Số phòng học máy tính: 8; diện tích: 432 m2; tổng số máy tính thực hành: 320
+ Thư viện: tổng diện tích: 790m2, trong đó diện tích phòng đọc: 300m2, số chỗ ngồi 500, số lượng máy tính phục vụ tra cứu 7; phần mềm quản lý thư viện: LIBOL 6.0; Thư viện điện tử đã được kết nối mạng; Sử dụng phần mềm quản lý đào tạo EDUSOFTE, thuận tiện cho sinh viên nắm bắt thông tin, tra cứu, đang ký môn học,...

x

x

III

Đội ngũ giảng viên
Tổng số giảng viên tham gia giảng dạy chuyên ngành: 9, trong đó TS: 1, ThS: 81

x

x

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
+ Số phòng ký túc xá: 445, tổng diện tích: 8 900m2, phòng ở khép kín, có trang bị TV màu, lắp công tơ điện...
+ Diện tích nhà ăn: 1 036

x

x

V

Yêu cầu về thái độ học tập của người học
+ Học tập nghiêm túc, đảm bảo giờ học trên lớp và giờ tự học ở nhà theo Quy chế đào tạo 43.
+ Chuẩn bị tốt bài học, bài tập được giảng viên giao theo đề cương môn học.
+ Đảm bảo các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp: yêu nước, yêu CNXH, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức, tác phong người thầy giáo.
+ Có niềm đam mê nghề dạy học, có ý thức học tập nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, luôn cập nhật thông tin về đổi mới nội dung và phương pháp dạy học Chính trị.
+ Năng động sáng tạo, biết đúc rút kinh nghiệm, áp dụng kiến thức chuyên môn vào thực tiễn đời sống, sẵn sàng học tập ở trình độ cao hơn.

x

x

VI

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ
- Kiến thức Triết học: Hệ thống được lịch sử triết học trước Mác và lịch sử triết học Mác - Lênin; những nguyên lý, quy luật, phạm trù của triết học Mác - Lênin; các quy luật chính trị - xã hội của quá trình hình thành, phát triển hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa; các phạm trù cơ bản của đạo đức học Mác - Lênin; lịch sử tư tưởng chính trị học và các phạm trù cơ bản của chính trị học; các hình thức và quy luật cơ bản của quá trình tư duy.
- Kiến thức Kinh tế chính trị: Hệ thống được lịch sử các học thuyết kinh tế; những nguyên lý, quy luật, phạm trù của kinh tế chính trị Mác -Lênin; các nguyên tắc, quy luật của quản lý kinh tế.
- Kiến thức Tư tưởng Hồ Chí Minh: Hệ thống được cơ sở hình thành, bản chất, nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh; làm rõ được sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin của Hồ Chí Minh vào trong điều kiện hoàn cảnh Việt Nam; làm rõ được sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong đường lối đổi mới đất nước.
- Kiến thức Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Hiểu được tính tất yếu ra đời của Đảng CSVN; vai trò lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ cách mạng; những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng; các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng.
- Kiến thức Pháp luật: Hệ thống được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật; làm rõ được các vấn đề pháp luật thực định của hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay; làm rõ được các quy định pháp luật đối với ngành giáo dục; hệ thống được nội dung cơ bản của một số các văn bản pháp luật liên quan
- Nắm vững Lí luận và phương pháp dạy học đại cương và bộ môn;
Kiến thức cơ sở ngành
- Nắm vững các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo: Mỹ học Mác Lênin, Giáo dục gia đình, Những vấn đề thời đại; Cơ sở văn hóa Việt nam; Xã hội học đại cương...; thường xuyên nắm bắt được các vấn đề quan trọng về tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội trong nước và thế giới.
- Nắm vững các kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục và kỹ năng sư phạm: Giáo dục học, Tâm lí học,
- Có trình độ tin học đủ khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học và nghiên cứu khoa học;
- Có trình độ tiếng Anh tối thiểu đạt 350 điểm TOEIC hoặc tương đương, hoặc đạt trình độ ngoại ngữ khác tương đương.

x

x

VII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
+ Giảng dạy môn Chính trị, GDCD ở các trường THPT.
+ Làm việc ở các cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức chính trị xã hội

x

x

…, ngày 01 tháng 12 năm 2014

Người lập biểu

KT. HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG