Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Tin tức - Sự kiện

Thư gửi cô giáo cũ Thư gửi cô giáo cũ Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 5 năm 2020 23 giờ 30 phút Cô kính mến! Cô lâu ngày có khỏe ...
NCS Lưu Thị Thu Hằng  bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục mầm non NCS Lưu Thị Thu Hằng bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục mầm non Sáng ngày 22/05/2020, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường...
Hội thảo khoa học nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Tĩnh phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế Hội thảo khoa học nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Tĩnh phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế Sáng ngày 14/5/2020, Trường Đại học Hà Tĩnh đã phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà...

Kế toán

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

Biểu mẫu 20

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của
cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015

Ngành: Kế toán

TT

Nội dung

Hệ đào tạo chính quy

Tiến sỹ

Thạc sỹ

Đại học

Cao đẳng

I

Điều kiện tuyển sinh:

+ Vùng tuyển: tuyển thí sinh trong cả nước.

+ Trường không tổ chức thi mà lấy kết quả thi đại học của những thí sinh dự thi đại học năm 2014 có cùng khối thi theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xét tuyển.
+ Khối thi: A, A1, D1

x

x

II

Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người học:

+ Số phòng học: 86; diện tích sàn phòng học: 17 876 m2; 100% phòng học được trang bị thiết bị hỗ trợ dạy học như: Projector, loa máy.

+ Số phòng học máy tính: 8; diện tích: 432 m2; tổng số máy tính thực hành: 320

+ Thư viện: tổng diện tích: 790m2, trong đó diện tích phòng đọc: 300m2, số chỗ ngồi 500, số lượng máy tính phục vụ tra cứu 7; phần mềm quản lý thư viện: LIBOL 6.0; Thư viện điện tử đã được kết nối mạng; Sử dụng phần mềm quản lý đào tạo EDUSOFTE, thuận tiện cho sinh viên nắm bắt thông tin, tra cứu, đang ký môn học,...

x

x

III

Đội ngũ giảng viên

Tổng số giảng viên tham gia giảng dạy chuyên ngành: 18, trong đó TS: 1, ThS: 8, ĐH: 9

x

x

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
+ Số phòng ký túc xá: 445, tổng diện tích: 8 900m2, phòng ở khép kín, có trang bị TV màu, lắp công tơ điện...
+ Diện tích nhà ăn: 1 036

x

x

V

Yêu cầu về thái độ học tập của người học

+ Học tập nghiêm túc, đảm bảo giờ học trên lớp và giờ tự học ở nhà theo Quy chế đào tạo 43.

+ Chuẩn bị tốt bài học, bài tập được giảng viên giao theo đề cương môn học.

+ Chấp nhận nhu cầu tiêu chuẩn đạo đức chuyên môn, nghề nghiệp;
+ Tôn trọng nhu cầu bảo vệ bí mật trong quan hệ với đối tác kinh doanh;

+ Thái độ cởi mở, thân thiện với khách hàng;

+ Thái độ thiện chí giải quyết mâu thuẫn;

+ Tinh thần hợp tác làm việc nhóm.

+ Có tinh thần và năng lực cải tiến trong công việc được giao.

x

x

VI

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ

+ Sinh viên phải tích luỹ đủ số học phần quy định trong chương trình đào tạo đại học, cao đẳng theo chuyên ngành được đào tạo, không còn nợ học phần/môn học nào;

+ Có các chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất.
+ Đạt trình độ tiếng Anh tương đương 400 điểm TOEIC (đối với bậc đại học), 350 điểm TOEIC (đối với bậc cao đẳng); đạt trình độ B về tin học ứng dụng.

+ Khái quát hóa những kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở và kiến thức bổ trợ về kinh tế - Kế toán - Kiểm toán.
+ Hiểu biết các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, học tập nâng cao trình độ chuyên môn;
+ Vận dụng các kiến thức về các lĩnh vực kinh tế - xã hội và kiến thức cơ sở ngành ngành Kế toán như Tài chính - Tiền tệ, Tín dụng - Ngân hàng, Thống kê ....trong nền kinh tế thị trường, làm nền tảng để nghiên cứu kiến thức chuyên môn trình độ đại học ngành Kế toán;

+ Có kiến thức toàn diện về ngành Kế toán; nắm vững những kiến thức chuyên ngành được đào tạo. Có kiến thức chuyên sâu về kế toán: Kế toán Tài chính, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán, Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; Kế toán Quản trị; đồng thời có kiến thức sâu về các Luật thuế cơ bản và các văn bản hướng dẫn về các Luật thuế hiện hành. Vận dụng các phương pháp và kỹ thuật tổ chức công tác kế toán như: thiết lập hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống sổ kế toán, hệ thống báo cáo kế toán tài chính và báo cáo kế toán quản trị tại đơn vị sản xuất kinh doanh hoặc đơn vị sự nghiệp; Áp dụng các phương pháp, kỹ thuật phân tích, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình hoạt động của đơn vị sự nghiệp.

Yêu cầu về kỹ năng:

<![if !supportLists]>(i)               <![endif]>Kỹ năng nghề nghiệp:

- Có kỹ năng cơ bản của cán bộ kế toán, cán bộ kiểm toán và thuần thục các kỹ năng của chuyên ngành được đào tạo; có năng lực cơ bản đáp ứng những đòi hỏi từ các công việc thuộc ngành Kế toán cũng như trong cuộc sống đặt ra; đáp ứng nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực có trình độ đại học thuộc các lĩnh vực Kế toán.

- Có khả năng tổ chức, thiết lập, triển khai thực hiện chế độ chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, sổ kế toán, biểu mẫu báo cáo tài chính, báo cáo quản trị tại các loại hình doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và các tổ chức kinh tế xã hội khác;

- Thành thạo việc thu thập, xử lí, kiểm tra và ghi chép chứng từ, sổ kế toán;

- Có khả năng lập và phân tích Báo cáo tài chính (Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo tài chính);
- Có khả năng lập và phân tích một số Báo cáo kế toán quản trị cơ bản như: Lập dự toán, dự báo về doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo đơn vị/vùng/mặt hàng/…; lập Báo cáo về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm … để tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về lĩnh vực tài chính- kế toán, kiểm toán;

- Có khả năng lập các báo cáo thuế hằng tháng và quyết toán thuế năm (Thuế giá trị gia tăng; Thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuế thu nhập cá nhân,…);

- Thẩm định hiệu quả tài chính về dự án đầu tư;
(ii) Kỹ năng công cụ:

- Có khả năng sử dụng tiếng Anh (nghe, nói, viết) trong công việc chuyên môn.

- Có khả năng ứng dụng tin học vào công tác chuyên môn.
- Soạn thảo văn bản, hợp đồng, đàm phán và ứng xử giao tiếp;
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán thông dụng phổ biến trên thị trường.

x

x

VII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ

- Đảm nhận các công việc về kế toán, trợ lí, kế hoạch tài chính trong các doanh nghiệp, ngân hàng, cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức sự nghiệp, tổ chức kinh tế và các tổ chức chính trị - xã hội khác;

- Có khả năng giảng dạy chuyên ngành Kế toán trong các trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; Nghiên cứu tại các đơn vị nghiên cứu khoa học

x

x

…, ngày 01 tháng 12 năm 2014

Người lập biểu

KT. HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Hoạt động nổi bật của sinh viên