Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Sứ mệnh của Trường Đại học Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2025 và tầm nhìn đến 2030 Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 28
Danh sách Giảng viên cơ hữu Tác giả Admin HTU 2153
Cơ sở vật chất Tác giả Admin HTU 1937
Lãnh đạo Đảng và các đoàn thể Tác giả Admin HTU 1688
Ban Giám hiệu Tác giả Admin HTU 10380
Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của nhà trường Tác giả Admin HTU 2103
Cơ cấu tổ chức hành chính của nhà trường Tác giả Admin HTU 1546
Giới thiệu về trường Đại học Hà Tĩnh Tác giả Admin HTU 17439

Thống kê

Ban giám hiệu Giới thiệu

fpt Quảng Nam
Thiết kế web Quảng Nam