Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Hoạt động đào tạo

Nhà trường đã đa dạng hoá các loại hình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội như: chính quy, vừa làm vừa học, liên thông, liên kết đào tạo, đào tạo đa cấp, đa ngành ... Tổ chức tốt việc đào tạo, đánh giá và công nhận kết quả học tập của người học theo hệ thống tín chỉ. Quy trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập nghiêm túc, khách quan, công bằng, chính xác, đánh giá được mức độ tích luỹ về kiến thức, kỹ năng và năng lực giải quyết vấn đề. Kết quả học tập được thông báo công khai, kịp thời đúng quy chế, việc tổ chức cấp phát văn bằng chứng chỉ đúng quy định. 

Đa dạng hoá các hình thức đào tạo, đáp ứng yêu cầu học tập của người học theo quy định tại Trường Đại học Hà Tĩnh được thể hiện ở hệ đào tạo chính quy và không chính quy.

Hệ chính quy bao gồm:

Đại học chính quy (4 năm), cao đẳng chính quy (3 năm), trung cấp chuyên nghiệp chính quy (2 năm), liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên cao đẳng (1,5 năm);

Liên kết đào tạo Thạc sĩ: Nhà trường liên kết với các trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Xây dựng, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Thương mại, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ... để đào tạo thạc sĩ các chuyên ngành Kiến trúc, Xây dựng, Báo chí, Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế .... ;

Nhà trường cũng đã thực hiện liên kết với các trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Điện lực, Đại học Công đoàn, Đại học Mỏ - Địa chất ... đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho Khu Kinh tế Vũng Áng;

Hệ không chính quy bao gồm: Các cấp đào tạo tương ứng với hệ chính quy: Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp,....

Về hình thức đào tạo hệ không chính quy: Nhà trường đào tạo hệ không chính quy với địa bàn tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Hình thức đào tạo đa dạng, đảm bảo cho nhiều đối tượng có cơ hội tham gia học tập: vừa làm vừa học, đào tạo theo địa chỉ... Thời gian đào tạo linh hoạt: Trong cả tuần; ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật; đào tạo trong hè, tạo cơ hội cho người học được lựa chọn phù hợp với điều kiện của cá nhân.    

Ngoài ra, thực hiện công văn số 4792/BGDĐT-GDĐH, ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2013 - 2014, Trường Đại học Hà Tĩnh được phép đào tạo hệ Dự bị đại học đối với học sinh tuyển thẳng thuộc hai huyện miền núi Vũ Quang và Hương Khê, tạo điều kiện cho học sinh các huyện nghèo có cơ hội được học đại học.                                                                                                                                                                                                                         

Từ năm 2008, nhà trường còn có hình thức liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên với các nước: Lào, Trung Quốc, Thái Lan. Một mặt đào tạo sinh viên cho nước bạn, một mặt gửi sinh viên sang học (Tiếng Việt và chuyên ngành) đáp ứng nhu cầu du học của học sinh tỉnh nhà và các nước bạn.

Với mỗi hình thức đào tạo hiện có, nhà trường có đầy đủ các văn bản quy định tương ứng, thực hiện triển khai chi tiết cho từng hệ đào tạo, từ đó chủ động trong hoạt động đào tạo. Nhà trường đã từng bước đưa các văn bản liên quan đến đào tạo lên website của nhà trường, xây dựng “Sổ tay đào tạo” nhằm cung cấp thông tin cho người học.

Do đặc thù của từng hệ đào tạo, nhà trường đã tiến hành thiết kế chương trình riêng cho từng hệ đảm bảo phù hợp với tính đặc thù nhưng vẫn chấp hành quy định chung về chương trình đào tạo dựa trên chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Song song với việc thực hiện các chương trình đào tạo, nhà trường đã triển khai và áp dụng đúng các quy định về kiểm tra đánh giá cho các hình thức đào tạo khác nhau, đảm bảo vừa phù hợp với đặc thù của môn học, cấp học, hệ đào tạo, vừa phù hợp với quy định chung về kiểm tra đánh giá do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành