Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

ts 2019 1

Tuyển sinh 2019

Thư viện

Thư viện số

 

 

Elearning

Elearning

 

 CCHC

CCHC

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Contact

Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015

Attachments:
Download this file (704_BC_cai_cach_hanh_chinh_6_thang_dau_nam_2015.PDF)704_BC_cai_cach_hanh_chinh_6_thang_dau_nam_2015.PDF[Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015]0 kB