Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

ts 2019 1

Tuyển sinh 2019

Thư viện

Thư viện số

 

 

Elearning

Elearning

 

 CCHC

CCHC

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Contact

Các quyết định về mức thu học phí tạm thời học kỳ I năm học 2015-2016

Attachments:
Download this file (1087_QD_quy_dinh_muc_thu_kinh_phi_dao_tao_va_tien_ky_tuc_xa_doi_voi_LHS_Lao_hoc_tu_tuc_nam_hoc_2015_-_2016.PDF)1087_QD_quy_dinh_muc_thu_kinh_phi_dao_tao_va_tien_ky_tuc_xa_doi_voi_LHS_Lao_hoc_tu_tuc_nam_hoc_2015_-_2016.PDF[QĐ mức thu kinh phí đối với LHS Lào]0 kB
Download this file (1086_QD_muc_thu_su_nghiep_khac_nam_hoc_2015_-_2016.PDF)1086_QD_muc_thu_su_nghiep_khac_nam_hoc_2015_-_2016.PDF[QĐ về mức thu sự nghiệp khác]0 kB
Download this file (1085_QDmuc-thu-hoc-phi-tam-thoi-ky-I-nam-hoc-2015-_2016.PDF)1085_QDmuc-thu-hoc-phi-tam-thoi-ky-I-nam-hoc-2015-_2016.PDF[QĐ mức thu học phí tạm thời]0 kB