Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

ts 2019 1

Tuyển sinh 2019

Thư viện

Thư viện số

 

 

Elearning

Elearning

 

 CCHC

CCHC

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Contact

Danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ đại học (thi THPT quốc gia), đợt 1 tuyển sinh năm 2017

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (THI THPT QUỐC GIA),  ĐỢT 1 TUYỂN SINH NĂM 2017

Thi sinh tra cứu tại đại chỉ: http://diemthi.htu.edu.vn