Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

ts 2019 1

Tuyển sinh 2019

Thư viện

Thư viện số

 

 

Elearning

Elearning

 

 CCHC

CCHC

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Contact

Kế hoạch Dạy - học Hệ vừa làm vừa học tháng 07 năm 2015

Attachments:
Download this file (KH_day_-_hoc_he_VLVH_thang_7_nam_2015.pdf)KH_day_-_hoc_he_VLVH_thang_7_nam_2015.pdf[Kế hoạch dạy - học hệ vừa làm vừa học tháng 07 năm 2015]0 kB