Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

ts 2019 1

Tuyển sinh 2019

Thư viện

Thư viện số

 

 

Elearning

Elearning

 

 CCHC

CCHC

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Contact

Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra và danh sách phòng thi tháng 10 năm 2015

Attachments:
Download this file (1375_KH_to_chuc_thi_chuan_dau_ra_thang_10_nam_2015.PDF)1375_KH_to_chuc_thi_chuan_dau_ra_thang_10_nam_2015.PDF[Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra]0 kB
Download this file (DS.TOEIC.pdf)DS.TOEIC.pdf[Danh sách thí sinh phòng thi Kỹ năng mềmTOEIC]0 kB
Download this file (DS.Tinhoc.pdf)DS.Tinhoc.pdf[Danh sách thí sinh phòng thi Tin học]0 kB
Download this file (DS.TiengTrung.pdf)DS.TiengTrung.pdf[Danh sách thí sinh phòng thi Tiếng trung]0 kB
Download this file (DS.KNM.pdf)DS.KNM.pdf[Danh sách thí sinh phòng thi Kỹ năng mềm]0 kB