Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

ts 2019 1

Tuyển sinh 2019

Thư viện

Thư viện số

 

 

Elearning

Elearning

 

 CCHC

CCHC

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Contact

Kết quả thi Chuẩn đầu ra 15/05/2015

Attachments:
Download this file (KQ_Toiec_1Thang_5.15.pdf)KQ_Toiec_1Thang_5.15.pdf[Kết quả thi Chuẩn đầu ra Toeic 15/05/2015]0 kB
Download this file (KQ_Tin_Thang_5.15.pdf)KQ_Tin_Thang_5.15.pdf[Kết quả thi Chuẩn đầu ra Tin học 15/05/2015]0 kB
Download this file (KQ_KNM_Thang_5.15.pdf)KQ_KNM_Thang_5.15.pdf[Kết quả thi Chuẩn đầu ra Kỹ Năng mềm 15/05/2015]0 kB