Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

ts 2019 1

Tuyển sinh 2019

Thư viện

Thư viện số

 

 

Elearning

Elearning

 

 CCHC

CCHC

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Contact

QĐ Về việc thưởng cho các sinh viên đạt thành tích và đội tuyển trong cuộc thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc lần thứ XXIII năm 2015

Attachments:
Download this file (536_-_538_Quyet_dinh_khen_thuong_thanh_tich_cao_thi_Olympic_Toan_hoc_va_Vat_ly_nam_2015.1.signed.signed.signed.signed.signed.signed.pdf)Về việc thưởng cho các sinh viên đạt thành tích và đội tuyển trong [cuộc thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc lần thứ XXIII năm 2015]0 kB