Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

ts 2019 1

Tuyển sinh 2019

Thư viện

Thư viện số

 

 

Elearning

Elearning

 

 CCHC

CCHC

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Contact

Quy định đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học.

Chi tiết xem file đính kèm.