Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

ts 2019 1

Tuyển sinh 2019

Thư viện

Thư viện số

 

 

Elearning

Elearning

 

 CCHC

CCHC

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Contact

Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho lưu học sinh Lào năm học 2014 - 2015

Attachments:
Download this file (1052_QD_-Hocbong-LHS-Lao-2014-2015-HTU.PDF)1052_QD_-Hocbong-LHS-Lao-2014-2015-HTU.PDF[Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho lưu học sinh Lào năm học 2014 - 2015]0 kB