Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

ts 2019 1

Tuyển sinh 2019

Thư viện

Thư viện số

 

 

Elearning

Elearning

 

 CCHC

CCHC

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Contact

Thông báo số 1 Hội thảo khoa học "Đổi mới công tác đào tạo ở các trường CĐ,ĐH trong thời kỳ hội nhập quốc tế"

Xem file đính kèm:

Attachments:
Download this file (HTKH_doi_moi_cong_tac_dao_tao_o_cac_truong_cd_dh.pdf)Hội thảo khoa học \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\[Thông báo số 1 Hội thảo khoa học \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Đổi mới công tác đào tạo ở các trường CĐ,ĐH trong thời kỳ hội nhập quốc tế\\\\\\\\\\]0 kB