Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

ts 2019 1

Tuyển sinh 2019

Thư viện

Thư viện số

 

 

Elearning

Elearning

 

 CCHC

CCHC

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Contact

Thông báo v/v hợp đồng giảng viên

Attachments:
Download this file (1101_TB_hop_dong_giang_vien-HTU.PDF)1101_TB_hop_dong_giang_vien-HTU.PDF[Thông báo v/v hợp đồng giảng viên]0 kB