Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

ts 2019 1

Tuyển sinh 2019

Thư viện

Thư viện số

 

 

Elearning

Elearning

 

 CCHC

CCHC

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Contact

Thông báo V/v thu kinh phí thi tốt nghiệp hệ vừa học vừa làm năm 2015

Attachments:
Download this file (725_TB_thu_kinh_phi_thi_tot_nghiep_he_VLVH_nam_2015.PDF)725_TB_thu_kinh_phi_thi_tot_nghiep_he_VLVH_nam_2015.PDF[Thông báo V/v thu kinh phí thi tốt nghiệp hệ vừa học vừa làm năm 2015]0 kB