Contact

Thông báo: Về mức thu học phí năm học 2014 - 2015 đối với học viên hệ VLVH tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Thọ

Attachments:
Download this file (372_TB_muc_thu_hoc_phi_nam_hoc_2014-2015_doi_voi_hoc_vien_he_VLVH_tai_Phong_Giao_duc_va_Dao_tao_Duc_Tho.pdf)372_TB_muc_thu_hoc_phi_nam_hoc_2014-2015_doi_voi_hoc_vien_he_VLVH_tai_Phong_Giao_duc_va_Dao_tao_Duc_Tho.pdf[ ]0 kB