Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

ts 2019 1

Tuyển sinh 2019

Thư viện

Thư viện số

 

 

Elearning

Elearning

 

 CCHC

CCHC

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Contact

Thông báo: Về việc thu kinh phí đào tạo và tiền ký túc xá năm học 2014 – 2015 đối với lưu học sinh Lào đang học chuyên ngành

(Xem tệp đính kèm)

Attachments:
Download this file (16-10tb-thu-kinh-phi-dao-tao-va-tien-ky-tuc-xa-nam-hoc-2014-2015chuan(htu).pdf)Thông báo: Về việc thu kinh phí đào tạo và tiền ký túc xá năm học 2014 – 2015 đố[Thông báo: Về việc thu kinh phí đào tạo và tiền ký túc xá năm học 2014 – 2015 đối với lưu học sinh Lào đang học chuyên ngành]0 kB