Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của nhà trường

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CỦA NHÀ TRƯỜNG

TT

Thông tin

Họ và tên

( Trưởng đơn vị)

Học hàm, học vị

Điện thoại, E-mail

1. Ban giám hiệu

1

Hiệu trưởng 

Đoàn Hoài Sơn

GVC.TS

0916877248

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Phó Hiệu trưởng

Trần Thị Ái Đức

GVC.TS

0918034369

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Phó Hiệu trưởng 

Bùi Thị Quỳnh Thơ

GVC.TS

0912883114

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Các tổ chức Đảng, đoàn thể

1

Phó Bí thư Đảng ủy

Đoàn Hoài Sơn

GVC.TS

0916877248

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Bí thư Đoàn trường

Biện Văn Quyền

GV.ThS

0914482739

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Chủ tịch công đoàn cơ sở

Tống Thị Cẩm Lệ

GVC. ThS

0917625568

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

P. Chủ tịch Hội sinh viên

Dương Thị La

CN

0949908669

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Chủ tịch Hội cựu chiến binh

Đinh Văn Nam

GVC.ThS

0918337033

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Các phòng, ban chức năng

1

Phòng Tổ chức - Hành chính (Phó phòng phụ trách Phòng)

Phan Thị Dung

GV. ThS

0948192278

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Phòng Đào tạo

Hoàng Ngọc Hà

GVC. TS

0912266270

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng

Trần Anh Vũ

GVC. TS

0912526797

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Phòng Kế hoạch-Tài chính

Nguyễn Viết Hùng

CN

0912277316

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Phòng QLKH-ĐN-TT

Hồ Thị Nga

GVC.TS

0947311271

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Phòng Thanh tra - Pháp chế (Phó phòng phụ trách Phòng)

Trần Thế Sơn

GV. ThS

0912411075

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Phòng Công tác CT-HSSV

Ngô Tất Đạt

GV. ThS

0912591778

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Phòng Quản trị

Đinh Văn Nam

GVC.ThS

0918337033

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Ban QL Dự án (Phó Ban)

Cù Huy Lộc

CN

0913071224

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Các trung tâm trực thuộc

1

Trung tâm ĐT-BDTX

Nguyễn Thị Thái Hòa

GVC.ThS

0948866538

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Thông tin - Thư viện (Phó GĐ phụ trách TT)

Trần Dương

ThS

0988788136

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Trung tâm CNTT

Nguyễn Viết Phú

GV. ThS

0912539858

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. Các khoa, bộ môn, trường trực thuộc

1

Khoa Sư phạm

Lê Văn An

GV. TS

0914090665

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Khoa Kinh tế - Quản trị KD (Phó TK phụ trách Khoa)

Trần Thu Thuỷ

GVC. TS

0936027393

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Khoa Tiếng Việt (Phó TK phụ trách Khoa)

Nguyễn Thị Lệ Hằng

GV. TS

0986795592

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Khoa Lý luận Chính trị

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

GVC. TS

0912606615

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Khoa Ngoại ngữ

Nguyễn Văn Thanh

GV. TS

0981081855

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Khoa Kỹ thuật- Công nghệ

Nguyễn Sỹ Minh

GV. TS

0912442405

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Khoa Nông nghiệp (Phó TK phụ trách Khoa)

Lâm Xuân Thái

GV. TS

0913397899

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Bộ môn Tâm lý- Giáo dục

Nguyễn Văn Tịnh

GVC. TS

0916955505

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Bộ môn Giáo dục thể chất

Nguyễn Văn Thành

GV.ThS

0988363755

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Trường TH, THCS, THPT

Nguyễn Thị Thanh Tâm

GVC.TS

0912999125

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Trường Mầm non Ivy

Lưu Thị Thu Hằng

GV. TS

0913335557

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.