Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

200 mg zoloft side effects

Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của nhà trường

  DANH SÁCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CỦA NHÀ TRƯỜNG

(các phòng, ban, trung tâm, khoa, bộ môn trực thuộc chỉ ghi cấp trưởng)

 

Các đơn vị

Họ tên

Chức danh, học vị, chức vụ

motilium instants ingredients

Điện thoại

E-mail

(@htu.edu.vn)

1. Hiệu trưởng

Nguyễn Đình Thọ

PGS.TS

2. Phó Hiệu trưởng

Cao Thành

viagra horror stories

GVC.TS

0983.336489

le.caothanh

Thị Hường

GVC.ThS

0915.234235

huong.lethi levitra sale

Hoàng Kim Thuật

GVC.ThS

0913.071224

thuat.hoangkim

Đoàn Hoài Sơn

cialis 20 coupon

GVC.TS

0916.877248

son.doanhoai cialis rezeptpflichtig frankreich

3. Các tổ chức Đảng,

Đoàn TN, Công đoàn

Đảng ủy

Cao Thành Lê

thư

0912.381299

le.caothanh

levitra crea adiccion

Đoàn Thanh niên

Biện Văn Quyền

thư

0912.266799

metformin causes b12 deficiency

quyen.bienvan

Công đoàn

Hoàng Kim Thuật

Chủ tịch pharmacy technician online schools in maryland

0913.071224

thuat.hoangkim

4. Các phòng, ban chức năng

coagulase negative staphylococcus treatment doxycycline

Phòng Tổ chức - Hành chính:

Nguyễn Đình Tuấn

ĐH

0915.565439

tuan.nguyendinh

Phòng Đào tạo:

Phan Đình Anh

GVC.ThS

0983.858701

anh.phandinh

Phòng Khảo thí ĐBCL: peyronie disease and viagra

Trần Anh

GVC.ThS

0904.391227

vu.trananh

Phòng Kế hoạch-Tài chính:

Nguyễn Viết Hùng

CN

0912.277316

hung.nguyenviet

Phòng Quản NCKH - HTQT:

Hồ Thị Nga

GVC.ThS

0947.311271

nga.hothi

Phòng Quản Đào tạo SĐH:

Trần Thị Ái Đức

viagra levitra cialis diferencias

TS cipro 500mg tablets

0902.262369

duc.tranthiai

Phòng Thanh tra:

Trương Quang Duẩn fluoxetine side effects pregnancy

ThS

0912.385998

duan.truongquang

Phòng Công tác HSSV:

Ngô Tất Đạt

ThS

0912.591778

dat.ngotat

PhòngQuản trị:

Ngô Đăng Thuận fluoxetine info leaflet

ampicillin for dogs ear infection

CN

price of metformin without insurance

0912.136737

thuan.ngodang ampicillin sensitive enterococcus uti

100 synthroid

Ban QL Dự án:

Hoàng Kim Thuật

GVC.ThS

0913071224

kidpred prednisolone sodium phosphate syrup

thuat.hoangkim

Ban QL sở mới:

Phạm Toan

KS

0912.449026

toan.pham

5. Các trung tâm

Giáo dục thường xuyên:

Nguyễn T.Hải Yến

GVC.ThS

0988.823808

propranolol mechanism of action varices

yen.nguyenthihai

Y tế - Môi trường:

Hoàng Văn Thiềm

dog prednisone muscle wasting

CN vyvanse with zoloft

0943.742678

thiem.hoangvan

Công nghệ thông tin: opiates online pharmacy

Nguyễn Viết Phú

ThS

pain ovulating on clomid

0912.539858

phu.nguyenviet

Thư viện:

Đinh Văn Nam

ThS

0918.337033

nam.dinhvan

Ngoại ngữ-Tin học-KNM:

Cao Thành

GVC.TS

0983.336489

le.caothanh

6. Các khoa, bộ môn

Khoa Sư phạm Tiểu học – MN:

Nguyễn Thị Én

GVC.ThS

0979.825486

en.nguyenthi

Khoa Kinh tế-QTKD: side effects of taking viagra everyday

Hoàng Ngọc

GVC.ThS

metformin and alcohol diarrhea

0912.266270 medicament cialis 10 mg

ha.hoangngoc ventolin expectorant for adults

Khoa phạm hội - NV:

Nguyễn Thái Hòa

GVC.ThS

0948.866538

hoa.nguyenthithai

Khoa phạm Tự nhiên:

Bùi Văn Hạt

GVC.ThS

0913.397899

hat.buivan

Khoa luận Chính trị:

Trần T. Kim Hiền

GVC.ThS

0983.556103

hien.tranthikim

Khoa Ngoại ngữ:

Nguyễn Gia Việt

TS

0984.639778

viet.nguyengia

Khoa Kỹ thuật- Công nghệ:

Nguyễn Q. Thắng metformin in the treatment of adults with type 2 diabetes mellitus

PGS.TS

0913.088663

thang.nguyenquoc

Khoa Nông nghiệp:

Phan Văn Ý

ThS

0913.273705

y.phanvan

clomid private prescription uk

Bộ môn m - Giáo dục: kamagra online kaufen paypal

Nguyễn Văn Tịnh

GVC.TS

0916.955505

tinh.nguyenvan how to use viagra 100mg in hindi

Bộ môn Giáo dục thể chất:

Nguyễn Văn Thành duration of action for metformin

CN

0988.363755 precio de levitra 10 mg bucodispersable

thanh.nguyenvan.td

does metformin er cause constipation
online international journals pharmacy
accutane isotretinoin gel
signs and symptoms of ovulation with clomid

Thống kê

both nolvadex and clomid pct
Cán bộ chủ chốt
viagra mrp in india

Lắp mạng internet đà lạt bảo lộc
Truyền hình fpt
FPT đà lạt
Lắp mạng internet fpt da lat lam dong
fpt da lat
Nha nghi da lat gia re
festival hoa da lat
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ