Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

ts 2019 1

Tuyển sinh 2019

Thư viện

Thư viện số

 

 

Elearning

Elearning

 

 CCHC

CCHC

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Hội đồng trường

Hội đồng trường Trường Đại học Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

CHỦ TỊCH

Đặng Quốc Khánh

+ Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

+ Học hàm, học vị: TS

+ Email: 

+ Điện thoại: 

Dang Quoc Khanh

THÀNH VIÊN

Lê Thị Hường

+ Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh

+ Học hàm, học vị: GVC.ThS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0915.234.235

 600 coHuong

THÀNH VIÊN

Đoàn Hoài Sơn

+ Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh

+ Học hàm, học vị: GVC. TS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0916.877.248

 DHS1

THÀNH VIÊN

Nguyễn Hoài Sanh

+ Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Hà Tĩnh

+ Học hàm, học vị: GVC.TS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0917.789.988

 600 thaySanh

THÀNH VIÊN

Biện Văn Quyền

+ Chức vụ: Bí thư Đoàn Trường Đại học Hà Tĩnh

+ Học hàm, học vị: ThS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0914.482.739; 0967.783.783

600 thayQuyen 

THÀNH VIÊN – THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

Trần Thị Ái Đức

+ Chức vụ: Giảng viên, Trưởng Phòng Quản lý Sau đại học, Trường Đại học Hà Tĩnh

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 

THÀNH VIÊN

Hồ Thị Nga

+ Chức vụ: Giảng viên, Trưởng phòng quan hệ đối ngoại – Truyền thông, Trường Đại học Hà Tĩnh

+ Học hàm, học vị: GVC.TS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0947.311.271

600 coNga 

THÀNH VIÊN

Nguyễn Sỹ Minh

+ Chức vụ: Giảng viên, Trưởng khoa Kỹ thuật – Công nghệ, Trường Đại học Hà Tĩnh

+ Học hàm, học vị: TS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0912.442.405

600 thayMinh 

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Thanh Tâm

+ Chức vụ: Giảng viên, Trưởng khoa Sư phạm - Trường Đại học Hà Tĩnh

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0912.999.125

 600 coTam

THÀNH VIÊN

Bùi Thị Quỳnh Thơ

+ Chức vụ: Giảng viên, Trưởng Phòng Quản lý khoa học -Trường Đại học Hà Tĩnh

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 

THÀNH VIÊN

Trần Thu Thủy

+ Chức vụ: Giảng viên, Phó Trưởng Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 

THÀNH VIÊN

Trần Trung Dũng

+ Chức vụ: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Học hàm, học vị:

+ Email: 

+ Điện thoại: 


THÀNH VIÊN

Phùng Thị Nguyệt

+ Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài chính

+ Học hàm, học vị:

+ Email: 

+ Điện thoại: