Hội đồng trường

Hội đồng trường Trường Đại học Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

CHỦ TỊCH

Đặng Quốc Khánh

+ Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

+ Học hàm, học vị: TS

+ Email: 

+ Điện thoại: 

Dang Quoc Khanh

THÀNH VIÊN

Lê Thị Hường

+ Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh

+ Học hàm, học vị: GVC.ThS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0915.234.235

 600 coHuong

THÀNH VIÊN

Đoàn Hoài Sơn

+ Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh

+ Học hàm, học vị: GVC. TS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0916.877.248

 DHS1

THÀNH VIÊN

Nguyễn Hoài Sanh

+ Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Hà Tĩnh

+ Học hàm, học vị: GVC.TS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0917.789.988

 600 thaySanh

THÀNH VIÊN

Biện Văn Quyền

+ Chức vụ: Bí thư Đoàn Trường Đại học Hà Tĩnh

+ Học hàm, học vị: ThS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0914.482.739; 0967.783.783

600 thayQuyen 

THÀNH VIÊN – THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

Trần Thị Ái Đức

+ Chức vụ: Giảng viên, Trưởng Phòng Quản lý Sau đại học, Trường Đại học Hà Tĩnh

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 

THÀNH VIÊN

Hồ Thị Nga

+ Chức vụ: Giảng viên, Trưởng phòng quan hệ đối ngoại – Truyền thông, Trường Đại học Hà Tĩnh

+ Học hàm, học vị: GVC.TS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0947.311.271

600 coNga 

THÀNH VIÊN

Nguyễn Sỹ Minh

+ Chức vụ: Giảng viên, Trưởng khoa Kỹ thuật – Công nghệ, Trường Đại học Hà Tĩnh

+ Học hàm, học vị: TS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0912.442.405

600 thayMinh 

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Thanh Tâm

+ Chức vụ: Giảng viên, Trưởng khoa Sư phạm - Trường Đại học Hà Tĩnh

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0912.999.125

 600 coTam

THÀNH VIÊN

Bùi Thị Quỳnh Thơ

+ Chức vụ: Giảng viên, Trưởng Phòng Quản lý khoa học -Trường Đại học Hà Tĩnh

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 

THÀNH VIÊN

Trần Thu Thủy

+ Chức vụ: Giảng viên, Phó Trưởng Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 

THÀNH VIÊN

Trần Trung Dũng

+ Chức vụ: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Học hàm, học vị:

+ Email: 

+ Điện thoại: 


THÀNH VIÊN

Phùng Thị Nguyệt

+ Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài chính

+ Học hàm, học vị:

+ Email: 

+ Điện thoại: