Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

zoloft withdrawal symptoms anger
clomid private prescription uk
viagra horror stories

Sứ mạng Trường Đại học Hà Tĩnh

Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI đã xác định phương hướng và mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế - xã hội Hà Tĩnh đến năm 2015 như sau:

“…Tập trung mọi nguồn lực tạo bước phát triển đột phá về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đồng thời hết sức coi trọng nông nghiệp, phát triển nông thôn toàn diện, phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ, đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa; thực hiện nhất quán chính sách kinh tế nhiều thành phần, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, y tế, văn hóa và các hoạt động xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị; phấn đấu đưa Hà Tĩnh từ một tỉnh nông nghiệp trở thành tỉnh có công nghiệp – dịch vụ phát triển, tạo nền tảng để đến năm 2015 tỉnh ta trở thành một trong những trung tâm công nghiệp của Miền Trung…”

Tại Thông báo số 248/TB – VPCP ngày 16 tháng 9 năm 2010“Kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị về đào tạo và đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh”xác định Trường Đại học Hà Tĩnh là một trong 25 cơ sở đào tạo của cả nước có trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu của Khu kinh tế Vũng Áng và cho Hà Tĩnh. Thông báo chỉ rõ: “Các trường đại học có trách nhiệm phối hợp và hỗ trợ Trường Đại học Hà Tĩnh thực hiện việc đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vũng Áng và tỉnh Hà Tĩnh”. kamagra online kaufen paypal

Trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh Hà Tĩnh đã nêu trên Trường Đại học Hà Tĩnh cũng xác địnhsứ mạng và tầm nhìn chiến lược của mình:

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, truyền thống đoàn kết và những kết quả đạt được, xây dựng Trường Đại học Hà Tĩnh trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, trung tâm văn hóa chất lượng cao của tỉnh; một trường học đa cấp, đa ngành có uy tín của khu vực Miền Trung và cả nước, đáp ứng yêu cầu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ở nhiều trình độ, phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa; trở thành địa chỉ tin cậy của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh”.

(Trích Báo cáo của BCH Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh khóa I tại Đại hội lần thứ II – Nhiệm kỳ 2010-2015) coagulase negative staphylococcus treatment doxycycline

Trường Đại học Hà Tĩnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh; có trụ sở đặt tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; hoạt động theo Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và Điều lệ trường đại học. fluoxetine side effects pregnancy

Trường Đại học Hà Tĩnh là nơi đào tạo nguồn nhân lực từ bậc trung cấp chuyên nghiệp đến bậc đại học với nhiều ngành đào tạo khác nhau (kinh tế, kỹ thuật, công nghệ, sư phạm, ngoại ngữ, dịch vụ, du lịch, luật) có chất lượng cao, đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào thực tiễn góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh Hà Tĩnh và đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Hiện nay, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh thu hút đầu tư vào tốp dẫn đầu cả nước. Nhiều công trình, dự án trọng điểm đã được triển khai: các dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng, dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Khu kinh tế Hạ Vàng và các công trình, dự án quan trọng khác. Hà Tĩnh cũng là một trong 5 tỉnh của cả nước vinh dự được Đảng và Nhà nước chọn thực hiện thí điểm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Sứ mạng và tầm nhìn chiến lược đã được triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, các nguồn lực của nhà trường. Điều này đã được thể hiện cụ thể trong "Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2008 - 2013": Đào tạo đại học trong khu vực miền Trung và cả nước. Trường cung cấp cho người học môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học tốt, có trình độ chuyên môn cao đảm bảo cho người học có năng lực làm việc và thích ứng nhanh với điều kiện làm việc mới trong bối cảnh hội nhập quốc tế. opiates online pharmacy

Toàn bộ kế hoạch hoạt động của trường được triển khai trong sự gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế của đất nước theo tinh thần "Báo cáo chính trị của Ban chấp hành tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng" và Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2010 - 2015. solumedrol to prednisone ratio

Việc xác định sứ mạng của Trường Đại học Hà Tĩnh thể hiện được những điểm mạnh sau đây: how to use viagra 100mg in hindi

- Sứ mạng được xác định một cách có căn cứ khoa học trên cơ sở của việc nghiên cứu và nhận thức đúng đường lối của Đảng về sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và địa phương, cũng như từ việc phân tích và đánh giá đúng nguồn lực của nhà trường (về các phương diện: nhân lực, tài lực, vật lực...) trong điều kiện hiện có và khả năng vận động phát triển;

- Phản ánh và đáp ứng kịp thời xu thế phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đặc biệt là thực trạng và khả năng phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương Hà Tĩnh (nhịp độ phát triển kinh tế của tỉnh tăng nhanh, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều chương trình, dự án kinh tế trọng điểm, vươn lên một tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển); nhu cầu về nguồn nhân lực có trình độ cao được đặt ra hết sức cấp bách;

- Sứ mạng của Trường Đại học Hà Tĩnh đáp ứng nguyện vọng tha thiết của người dân Hà Tĩnh. Con em Hà Tĩnh chăm ngoan, hiếu học, có tinh thần vượt khó, cầu tiến có cơ hội học tập để lập thân, lập nghiệp;                                               metformin and alcohol diarrhea

- Việc xác lập sứ mạng của nhà trường còn thể hiện bản lĩnh chính trị của lãnh đạo và tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường; phát hiện nhân tố quyết định: phát huy nội lực là chính;

- Sứ mạng của Trường Đại học Hà Tĩnh phản ánh tính toàn diện các mục tiêu giáo dục, đồng thời xác định đúng những trọng tâm của nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khu vực và cả nước. levitra crea adiccion

accutane isotretinoin gel
side effects of taking viagra everyday
200 mg zoloft side effects
viagra mrp in india
online international journals pharmacy
cipro 500mg tablets

Thống kê

propecia off patent date
vyvanse with zoloft
duration of action for metformin
Sứ mạng
cialis 20 coupon

Lắp mạng internet đà lạt bảo lộc
Truyền hình fpt
FPT đà lạt
Lắp mạng internet fpt da lat lam dong
fpt da lat
Nha nghi da lat gia re
festival hoa da lat
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ