Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

ampicillin sensitive enterococcus uti
motilium instants ingredients
cipro 500mg tablets
zoloft withdrawal symptoms anger

Sứ mạng

Sứ mạng của trường Đại học Hà Tĩnh được xác định là: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, truyền thống đoàn kết và những kết quả đạt được, xây dựng Trường Đại học Hà Tĩnh trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, trung tâm văn hóa chất lượng cao của tỉnh; một trường học đa cấp, đa ngành có uy tín của khu vực Miền Trung và cả nước, đáp ứng yêu cầu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ở nhiều trình độ, phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa; trở thành địa chỉ tin cậy của Đảng bộ và nhân dân HàTĩnh”. dog prednisone muscle wasting

Trường Đại học Hà Tĩnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh; có trụ sở đặt tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; hoạt động theo Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và Điều lệ trường đại học.

Trường Đại học Hà Tĩnh là nơi đào tạo nguồn nhân lực từ bậc trung cấp chuyên nghiệp đến bậc đại học với nhiều ngành đào tạo khác nhau (kinh tế, kỹ thuật, công nghệ, sư phạm, ngoại ngữ, dịch vụ, du lịch, luật) có chất lượng cao, đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào thực tiễn góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh Hà Tĩnh và đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Hiện nay, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh thu hút đầu tư vào tốp dẫn đầu cả nước. Nhiều công trình, dự án trọng điểm đã được triển khai: các dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng, dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Khu kinh tế Hạ Vàng và các công trình, dự án quan trọng khác. Hà Tĩnh cũng là một trong 5 tỉnh của cả nước vinh dự được Đảng và Nhà nước chọn thực hiện thí điểm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã chỉ rõ: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, phát huy truyền thống và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; huy động đồng bộ các nguồn lực đầu tư phát triển toàn diện nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thực hiện tốt các chính sách xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; mở rộng quan hệ đối ngoại; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế; đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững chính trị xã hội; phấn đấu đến năm 2015 đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển”. vyvanse with zoloft

Sứ mạng và tầm nhìn chiến lược đã được triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, các nguồn lực của nhà trường. Điều này đã được thể hiện cụ thể trong "Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2008 - 2013": Đào tạo đại học trong khu vực miền Trung và cả nước. Trường cung cấp cho người học môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học tốt, có trình độ chuyên môn cao đảm bảo cho người học có năng lực làm việc và thích ứng nhanh với điều kiện làm việc mới trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

  Toàn bộ kế hoạch hoạt động của trường được triển khai trong sự gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế của đất nước theo tinh thần "Báo cáo chính trị của Ban chấp hành tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng" và Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2010 – 2015. online international journals pharmacy

metformin and alcohol diarrhea
propecia off patent date
ventolin expectorant for adults
fluoxetine info leaflet
precio de levitra 10 mg bucodispersable
propranolol hydrochloride synthesis
fluoxetine side effects pregnancy
does metformin er cause constipation

Thống kê

levitra crea adiccion
propranolol mechanism of action varices
how to use viagra 100mg in hindi

Lắp mạng internet đà lạt bảo lộc
Truyền hình fpt
FPT đà lạt
Lắp mạng internet fpt da lat lam dong
fpt da lat
Nha nghi da lat gia re
festival hoa da lat
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
medicament cialis 10 mg