Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Danh bạ số điện thoại các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hà Tĩnh Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 4292
Đảng ủy Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 719
Ban giám hiệu Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 912
Hội sinh viên Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 701
Đoàn thanh niên Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 724
Khoa Sư phạm Tự nhiên Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 1021
Khoa Sư phạm Xã hội và Nhân văn Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 720
Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 1028
Khoa Kỹ thuật - Công nghệ Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 784
Khoa Ngoại ngữ Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 1016
Khoa Kinh tê- Quản trị kinh doanh Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 959
Khoa Nông nghiệp Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 836
Khoa Lí luận Chính trị Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 727
Bộ môn Tâm lý giáo dục Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 718
Bộ môn Giáo dục Thể chất Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 657
Phòng Đào tạo Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 1308
Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 827
Phòng Quản lý Khoa học - Hợp tác quốc tế Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 682
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 804
Phòng Tổ chức - Hành chính Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 820
Phòng Quản trị Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 734
Phòng Kế hoạch - Tài chính Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 659
Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 750
Phòng Thanh Tra Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 570
Ban Quản lý dự án Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 829
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 1119
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng mềm Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 1031
Trung tâm Thư viện Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 689
Trung tâm Công nghệ Thông tin Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 779
Trung tâm Y tế - Môi trường Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 671
Ban Quản lý Cơ sở mới Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 745
Trung tâm Giới thiệu việc làm và Dịch vụ hỗ trợ sinh viên Tác giả Trường Đại học Hà Tĩnh 959

Thống kê

Liên hệ