Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

ts 2019 1

Tuyển sinh 2019

Thư viện

Thư viện số

 

 

Elearning

Elearning

 

 CCHC

CCHC

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Ban giám hiệu

Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại
CQ/NR/DĐ
ThS. Lê Thị Hường P. Bí thư Đảng ủy; Phó Hiệu trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0393.887.808
0393.881.324
0915.234.235
TS. Đoàn Hoài Sơn Bí thư Đảng ủy; Quyền Hiệu trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0904.177.248

0916.877.248