Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Bộ môn Giáo dục Thể chất

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Điện thoại: 0393.885.306

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 2007

Tổng số CBGV: 

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm Khoa:

Trưởng đơn vị: Nguyễn Văn Thành

Phó Trưởng đơn vị: Nghiêm Sỹ Đồng

Bí thư Chi bộ: Nguyễn Văn Tịnh

Bí thư Liên Chi đoàn, Chủ tịch Công đoàn bộ phận: Nguyễn Hồng Quang

STT Họ và tên Địa chỉ Email Số điện thoại
1 Trưởng Bộ môn:
Nguyễn Văn Thành
Khối phố 3 - P. Đại Nài - TP. Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0988.363.755
2 Nghiêm Sỹ Đồng Khối phố 6 - P. Đại Nài - TP. Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0988.653.724
3 Nguyễn Anh Hải Nguyễn Biểu, TPHT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0905538877
4 Phan Văn Trường Xuân Viên - Nghi Xuân - Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0982.917.026
5 Lưu Như Mạnh Xóm Kênh - Xã Cẩm Thành - Huyện  Cẩm Xuyên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0973.716.876
6 Phan Anh Tuấn Thôn 2 - Xã Bùi Xá - Huyện Đức Thọ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0914.524.443
7 Nguyễn Hồng Quang Khối phố 2 - P. Hà Huy Tập - TP. Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0912.515.005
8 Lê Thị Thu Huyền Xóm 3 - Xã Yên Hồ - Huyện Đức Thọ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0975.690.595
9 Nguyễn Công Viên Xóm La Khê - Xã Hương Trạch - Huyện Hương Khê This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0973.330.100
10 Trần Ngọc Bản Đội 1 - Phượng Khê - Hoằng Lưu - Hoằng Hóa - TH This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0973.355.176
11 Trần Trang Nhung Thị xã Hồng Lĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0973.905.557
12 Lê Xuân Ngọ xóm 7 - Diễn Hải - Diễn Châu - Nghệ An This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0977.760.990
13 Trần Thị Thúy Xóm Hồng Tiến - Xã Xuân Giang - Huyện Nghi Xuân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0915.073.582