Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Đảng ủy

ĐẢNG ỦY

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0393.885.157

TT Họ và tên Email Chức vụ Số điện thoại
CQ/NR/DĐ
1 TS. Cao Thành Lê This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Bí thư 0393.887.807
0393.836.489
0983.336.489
2 ThS. Lê Thị Hường This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Phó Bí thư 0393.887.808
0393.881.324
0915.234.235
3 TS. Đoàn Hoài Sơn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. UV.BTV

0904.177.248

0916.877.248

4 Nguyễn Thị Thoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Văn phòng 0986.299.744
5 Nguyễn Thị Hương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Văn phòng 0977.412.334