Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Đảng ủy

ĐẢNG ỦY

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0393.885.157

TT Họ và tên Email Chức vụ Số điện thoại
CQ/NR/DĐ
1 TS. Cao Thành Lê This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Bí thư 0393.887.807
0393.836.489
0983.336.489
2 ThS. Lê Thị Hường This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Phó Bí thư 0393.887.808
0393.881.324
0915.234.235
3 TS. Đoàn Hoài Sơn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. UV.BTV

0904.177.248

0916.877.248

4 Nguyễn Thị Thoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Văn phòng 0986.299.744
5 Nguyễn Thị Hương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Văn phòng 0977.412.334

Thống kê

Liên hệ Đảng ủy

fpt Quảng Nam
Thiết kế web Quảng Nam