Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

ts 2019 1

Tuyển sinh 2019

Thư viện

Thư viện số

 

 

Elearning

Elearning

 

 CCHC

CCHC

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Hội sinh viên

HỘI SINH VIÊN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 2007

STT Họ và tên Địa chỉ Email Số điện thoại
1 Biện Văn Quyền Thôn 1 - Xã Cẩm Vịnh - Huyện Cẩm Xuyên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0914.482.739
2 Nguyễn Công Viên Khu tập thể - Trường Đại học Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0919.587.889
3 Dương Thị La huyện Kỳ Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0165.508.9467
4 Phạm Xuân Cường huyện Đức Thọ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0936.362.234