Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Hội sinh viên

HỘI SINH VIÊN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 2007

STT Họ và tên Địa chỉ Email Số điện thoại
1 Biện Văn Quyền Thôn 1 - Xã Cẩm Vịnh - Huyện Cẩm Xuyên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0914.482.739
2 Nguyễn Công Viên Khu tập thể - Trường Đại học Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0919.587.889
3 Dương Thị La huyện Kỳ Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0165.508.9467
4 Phạm Xuân Cường huyện Đức Thọ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0936.362.234

 

Thống kê

Liên hệ Hội sinh viên

fpt Quảng Nam
Thiết kế web Quảng Nam