Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Điện thoại: 0393.887.600

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 2007

Tổng số CBGV: 

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm Khoa:

Trưởng đơn vị: TS. Nguyễn Sỹ Minh

Phó Trưởng đơn vị: ThS. Trần Thị Thiều Hoa

 

Bộ môn HTTT - KHMT
STT Họ và tên Địa chỉ Email Số điện thoại
1 Trần Công Mậu Khu tập thể C3 - Trường Đại học Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0985.136.468
2 Nguyễn Quốc Thắng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0913.088.663
3 Trần Thị Thiều Hoa Số 23 - Ngõ 02 - Đ. Võ Liêm Sơn - TP. Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0985.851.468
4 Trần Thị Hương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0988.747.289
5 Bùi Thị Thu Hoài Số 32 - Đ. Nguyễn Huy Tự - TP. Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0979.707.783
6 Ngô Thị Kiều Hằng Tổ 9 - Phường Trần Phú - TP. Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0912.882.788
7 Nguyễn Thị Việt Đức Bình - Đức Thọ - Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0974.821.592
Bộ môn Mạng máy tính
và Công nghệ mềm
1 Nguyễn Đức Sử Khu tập thể C2 - Trường Đại học Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0967.597.368
2 Phan Thị Gấm Khu tập thể C3 - Trường Đại học Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0977.369.663
3 Nguyễn Quốc Dũng Khu tập thể C3 - Trường Đại học Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0963.902.225
4 Hồ Lê Phương Thảo Khu tập thể C2 - Trường Đại học Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01672.708.940
5 Nguyễn Thị Duyên Thành phố Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0979.079.759
6 Hồ Đức Ái Khu tập thể C2 - Trường Đại học Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0912.626.627
Bộ môn Xây dựng
1 Nguyễn Sỹ Minh Số 16 - Đ. Nguyễn Biểu - P. Lê Mao - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0912.442.405
2 Trần Ngọc Tuyến Khối phố 7 - Phường Nam Hà - TP. Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919.312.268

0968.249.668

3 Nguyễn Thái Nam Tổ dân phố 3 - Thị trấn Thạch Hà This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0912.863.584
4 Nguyễn Trọng Nam This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0913.632.756
5 Lưu Thị Thủy Số 7 - Ngõ 16 - P. Lê Mao - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0988.710.179
Văn phòng
1 Nguyễn Thị Hoa Bình Lý - Thạch Bình - TP. Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0964.264.073