Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non

KHOA SƯ PHẠM TIỂU HỌC - MẦM NON

Điện thoại: 0393.885.129

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tổng số CBGV: 18

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm Khoa:

Trưởng đơn vị: ThS. Nguyễn Thị Én

Phó Trưởng đơn vị: ThS. Nguyễn Khánh

Bí thư Chi bộ: ThS. Nguyễn Thị Én

Bí thư Liên Chi đoàn: ThS. Lưu Thị Thu Hằng

Chủ tịch Công đoàn bộ phận: ThS. Hoàng Thị Tố Nga

Bộ môn Cơ bản  
STT Họ và tên Địa chỉ Email Số điện thoại
1 Trưởng Bộ môn:
ThS. Đặng Thị Yến
Khối phố 6 - P. Thạch Quý - TP. Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0984.301.458
2 Nguyễn Thị Én Khối phố 3 - P. Nguyễn Du - TP. Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0916.010.662
3 ThS. Nguyễn Khánh Khối phố 5 - P. Đại Nài - TP. Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0912.999.296
4 Lưu Thị Thu Hằng Tổ 5 - P. Tân Giang - TP. Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0984.984.784
5 ThS. Nguyễn Thị Tố Nga Khối 1 - P. Tân Giang - TP. Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0983.451.418
6 Hoàng Thị Liên Khối phố 2 - P. Nguyễn Du - TP. Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0904.234.585
7 Lê Trí Dũng Khối 6 - P. Nam Hà - TP. Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0947.155.573
Bộ môn Năng khiếu  
1 Trưởng Bộ môn:
Đặng Thị Hà
Khối phố 2 - Thị trấn Xuân An - Nghi Xuân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01688.082.458
2 ThS. Trần Đình Quảng Khối 2 - P. Tân Giang - TP. Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0917.519.797
3 Đào Quốc Việt Khu tập thể Trường Đại học Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0914.809.009
4 Đặng Quốc Tuấn Khối phố 5 - P. Đại Nài - TP. Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0912.539.877
5 ThS. Trần Tuyết Xoan Khối phố 5 - P. Đại Nài - TP. Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0912.543.533
6 Nguyễn Thị Phú Khối 4 - P. Nguyễn Du - TP. Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0915.417.355
7 Nguyễn Văn Ân Khu tập thể Trường Đại học Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0947.272.345
8 Nguyễn Ngọc Thuần Khối phố 5 - P. Đại Nài - TP. Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01698.071.597
9 Bùi Thị Quỳnh Hoa Khối phố 3 - P. Trần Phú - TP. Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0983.495.969
10 Trần Thị Diệu Huyền Khối 5 - P. Đại Nài - TP. Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0915.082.567
11 Trần Thị Diệu Khu tập thể Trường Đại học Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0964.484.688