Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Khoa Sư phạm Xã hội và Nhân văn

KHOA SƯ PHẠM XÃ HỘI - NHÂN VĂN

Điện thoại: 0393.885.133

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tổng số CBGV: 11

Lãnh đạo Đảng, Đoàn thể đơn vị

Trưởng đơn vị: ThS. Nguyễn Thị Thái Hòa

Phó Trưởng đơn vị: ThS. Nguyễn Thị Diệu Thúy

Chủ tịch Công đoàn bộ phận: Trần Thị Ái Thi

STT Họ và tên Địa chỉ Email Số điện thoại
1 Trưởng đơn vị:
Nguyễn Thị Thái Hòa
P. Tân Giang - Thành phố Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0948.866.538
2 Phó Trưởng đơn vị:
ThS. Trần Thị Anh Thư
P. Nam Hà - Thành phố Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0986.000.189
3 Trần Thị Ái Thi P. Đại Nài - Thành phố Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0948.187.579
4 Hồ Thị Thúy Ngọc P. Đại Nài - Thành phố Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0982.195.655
5 Trương Thị Mai Hoa P. Trần Phú - Thành phố Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0975.546.085
6 Võ Thị Thảo P. Bắc Hà - Thành phố Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0988.746.476
7 Thái Thị Diệu Khang P. Văn Yên - Thành phố Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0987.404.881
8 Trần Mai Phương P. Nguyễn Du - Thành phố Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0918.731.182
9 Nguyễn Thị Huyền Cẩm Thị trấn Nghèn - huyện Can Lộc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0949.070.188
10 Nguyễn Thị Lệ Hằng P. Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0986.795.592