Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Khoa Sư phạm Xã hội và Nhân văn

KHOA SƯ PHẠM XÃ HỘI - NHÂN VĂN

Điện thoại: 0393.885.133

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tổng số CBGV: 11

Lãnh đạo Đảng, Đoàn thể đơn vị

Trưởng đơn vị: ThS. Nguyễn Thị Thái Hòa

Phó Trưởng đơn vị: ThS. Nguyễn Thị Diệu Thúy

Chủ tịch Công đoàn bộ phận: Trần Thị Ái Thi

STT Họ và tên Địa chỉ Email Số điện thoại
1 Trưởng đơn vị:
Nguyễn Thị Thái Hòa
P. Tân Giang - Thành phố Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0948.866.538
2 Phó Trưởng đơn vị:
ThS. Trần Thị Anh Thư
P. Nam Hà - Thành phố Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0986.000.189
3 Trần Thị Ái Thi P. Đại Nài - Thành phố Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0948.187.579
4 Hồ Thị Thúy Ngọc P. Đại Nài - Thành phố Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0982.195.655
5 Trương Thị Mai Hoa P. Trần Phú - Thành phố Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0975.546.085
6 Võ Thị Thảo P. Bắc Hà - Thành phố Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0988.746.476
7 Thái Thị Diệu Khang P. Văn Yên - Thành phố Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0987.404.881
8 Trần Mai Phương P. Nguyễn Du - Thành phố Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0918.731.182
9 Nguyễn Thị Huyền Cẩm Thị trấn Nghèn - huyện Can Lộc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0949.070.188
10 Nguyễn Thị Lệ Hằng P. Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0986.795.592

Thống kê

Liên hệ Khoa Sư phạm Xã hội và Nhân văn