Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Khoa Tiếng Việt

 

ĐƠN VỊ:KHOA TIẾNG VIỆT

Email:

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Email

Số điện thoại

1

Nguyễn Thị Thái Hòa

P. Tân Giang-TPHT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0948.866.538

2

Trần Thị Anh Thư

P.Nam Hà - TPHT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0986.000.189

3

Trần Thị Ái Thi

P.Đại Nài - TPHT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0948.187.579

4

Trương Thị Mai Hoa

P. Trần Phú -TPHT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0975.546.085

5

Hồ Thị Thúy Ngọc

P Đại Nài - TPHT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0982.195.655

6

Nguyễn Thị Lệ Hằng

P.Hà Huy Tập-TPHT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0986.795.592

7

Nguyễn Thị Huyền Cẩm

Thị trần Nghèn-Can Lộc -TPHT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0949.070.188

8

Trần Mai Phương

P. Nguyễn Du - TPHT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0918.731.182

9

Thái Thị Diệu Khang

P. Văn Yên - TPHT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0987404881

10

Nguyễn Trọng Việt

P.Tân Giang-TPHT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0916645556

11

Bùi Thị Cẩm Hà

P.Tân Giang-TPHT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0989172772

12

Lê Thị Mỹ Hoa

P. Thạch Quý-TPHT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0984283738

13

Nguyễn Bích Ngọc

Hương Khê - HT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0986442966

14

Trần Thị Hải Yến

P. Thạch Quý-TPHT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0972755897

15

Lê Thị Thủy

P.Tân Giang-TPHT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0947462136