Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

Thư viện

Thư viện

 

 

Elearning

Elearning

 

 M-Office

M-Office

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Danh bạ số điện thoại các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hà Tĩnh

 

ĐẢNG ỦY

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0393.885.157

HỘI SINH VIÊN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 2007

ĐOÀN THANH NIÊN

Điện thoại: 0393.885.164

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KHOA SƯ PHẠM

Điện thoại: 0393.885.127

Năm thành lập: 2007

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tổng số CBGV: 28

Lãnh đạo Đảng, Đoàn thể, Ban chủ nhiệm Khoa:

Trưởng đơn vị: TS. Nguyễn Thị Thanh Tâm

Phó Trưởng đơn vị: ThS. Nguyễn Khánh, ThS Đặng Thị Yến

Bí thư Chi bộ: ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm

KHOA TIẾNG VIỆT

Điện thoại: 0393.885.133

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tổng số CBGV: 11

Lãnh đạo Đảng, Đoàn thể đơn vị

Trưởng đơn vị: ThS. Nguyễn Thị Thái Hòa

Phó Trưởng đơn vị: ThS. Nguyễn Thị Diệu Thúy

Chủ tịch Công đoàn bộ phận: Trần Thị Ái Thi

KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

Điện thoại: 0393.690.736

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 2007

Tổng số CBGV: 39

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm Khoa:

Bí thư Chi bộ, Chủ nhiệm Khoa: PGS.TS. NGuyễn Đình Thọ

Phó Trưởng đơn vị: 

Bí thư Liên Chi đoàn: 

Chủ tịch Công đoàn bộ phận: Trần Thị Th