Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

ts 2019 1

Tuyển sinh 2019

Thư viện

Thư viện số

 

 

Elearning

Elearning

 

 CCHC

CCHC

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Danh bạ số điện thoại các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hà Tĩnh

 

ĐẢNG ỦY

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0393.885.157

HỘI SINH VIÊN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 2007

ĐOÀN THANH NIÊN

Điện thoại: 0393.885.164

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KHOA SƯ PHẠM

Điện thoại: 0393.885.127

Năm thành lập: 2007

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tổng số CBGV: 28

Lãnh đạo Đảng, Đoàn thể, Ban chủ nhiệm Khoa:

Trưởng đơn vị: TS. Nguyễn Thị Thanh Tâm

Phó Trưởng đơn vị: ThS. Nguyễn Khánh, ThS Đặng Thị Yến

Bí thư Chi bộ: ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm

KHOA TIẾNG VIỆT

Điện thoại: 0393.885.133

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tổng số CBGV: 11

Lãnh đạo Đảng, Đoàn thể đơn vị

Trưởng đơn vị: ThS. Nguyễn Thị Thái Hòa

Phó Trưởng đơn vị: ThS. Nguyễn Thị Diệu Thúy

Chủ tịch Công đoàn bộ phận: Trần Thị Ái Thi

KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

Điện thoại: 0393.690.736

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 2007

Tổng số CBGV: 39

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm Khoa:

Bí thư Chi bộ, Chủ nhiệm Khoa: PGS.TS. NGuyễn Đình Thọ

Phó Trưởng đơn vị: 

Bí thư Liên Chi đoàn: 

Chủ tịch Công đoàn bộ phận: Trần Thị Thu Thủy

KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Điện thoại: 0393.887.600

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 2007

Tổng số CBGV: 13

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm Khoa:

Trưởng đơn vị: TS. Nguyễn Sỹ Minh

Phó Trưởng đơn vị: ThS. Trần Thị Thiều Hoa

 

Chủ tịch Công đoàn bộ phận: Nguyễn Thị Hoa

KHOA NGOẠI NGỮ

Điện thoại: 0393.885.132

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 1997

Tổng số CBGV: 24

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể đơn vị:

Trưởng đơn vị: TS. Nguyễn Gia Việt

Chủ tịch Công đoàn bộ phân: Trần Thị Hà

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Điện thoại: 0393.885.134

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập:

Tổng số CBGV: 17

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể đơn vị

Trưởng đơn vị: 

Phó Trưởng đơn vị: Nguyễn Thị Thanh Nhàn

BỘ MÔN TÂM LÝ GIÁO DỤC

Điện thoại: 0393.886.328

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 2005

Tổng số CBGV: 07

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm Khoa:

Trưởng đơn vị: TS. Nguyễn Văn Tịnh

Phó Trưởng đơn vị: ThS. Nguyễn Thị Thu Phương

Bí thư Chi bộ: Nguyễn Thị Cầm

Bí thư Liên Chi đoàn: Không

Chủ tịch Công đoàn bộ phận: ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Điện thoại: 0393.885.306

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 2007

Tổng số CBGV: 12

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm Khoa:

Trưởng đơn vị: Nguyễn Văn Thành

Phó Trưởng đơn vị: Nghiêm Sỹ Đồng

Bí thư Chi bộ: Nguyễn Thị Cầm

Bí thư Liên Chi đoàn, Chủ tịch Công đoàn bộ phận: Nguyễn Hồng Quang

PHÒNG ĐÀO TẠO

Điện thoại: 0393.885.284

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 2007

Tổng số CBGV: 05

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể đơn vị:

Trưởng đơn vị: TS. Nguyễn Hoài Sanh

Phó trưởng đơn vị: ThS. Dương Quỳnh Lưu

Bí thư Chi bộ:

Chủ tịch Công đoàn bộ phận:

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ HỌC SINH SINH VIÊN

Điện thoại: 0393.885.126

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 2007

Tổng số CBGV: 07

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể đơn vị:

Trưởng đơn vị: ThS. Ngô Tất Đạt

Phó Trưởng đơn vị: Nguyễn Viết Thừa

Bí thư Chi bộ:

PHÒNG ĐỐI NGOẠI VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: 0393.886.124

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể đơn vị

Trưởng đơn vị: Hồ Thị Nga

Phó Trưởng đơn vị:

Bí thư Chi bộ:

Chủ tịch Công đoàn bộ phận:

PHÒNG  ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Điện thoại:

Email:

Năm thành lập: 2010

Tổng số CBGV: 

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể đơn vị

Trưởng phòng: TS. Trần Anh Vũ

Phó Trưởng phòng: 

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Điện thoại: 0393.885.376

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập:

Tổng số CBGV: 19

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể đơn vị:

Trưởng phòng: Trần Thị Kim Hiền

Bí thư Chi bộ: 

Chủ tịch Công đoàn bộ phận: Nguyễn Thị Thoa

PHÒNG QUẢN TRỊ

Điện thoại: 0393.885.155

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 2007

Tổng số CBGV: 17

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể đơn vị

Trưởng đơn vị: Ngô Đăng Thuận

Phó Trưởng đơn vị: Bùi Hồng Chương; Phạm Toan

Tổ trưởng Điện - Nước: Nguyễn Ngọc Liêm

Bí thư Chi bộ: Ngô Đăng Thuận

Chủ tịch Công đoàn bộ phận: Phan Thế An

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Điện thoại: 0393.852.659/0393.885.128

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 2007

Tổng số CBGV: 07

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể Đơn vị:

Trưởng phòng: Nguyễn Viết Hùng

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Hiền

Bí thư Chi bộ: Cù Huy Lộc

Chủ tịch Công đoàn bộ phận: Nguyễn Thị Văn

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Điện thoại: 0393.696.757

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 2012

Tổng số CBGV: 03

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể Đơn vị

Trưởng phòng:

Phó Trưởng phòng: TS. Trần Thị Ái Đức

Bí thư Chi bộ:

Chủ tịch Công đoàn bộ phận:

PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ

Điện thoại: 0393.887.858

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 2012

Tổng số CBGV: 03

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể đơn vị

Trưởng đơn vị:

Phó Trưởng đơn vị: Trương Quang Duẩn

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Điện thoại: 0393.892.741

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 2007

Tổng số CBGV: 09

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể Đơn vị

Phó Trưởng đơn vị: Cù Huy Lộc

Bí thư Chi bộ: Cù Huy Lộc

Bí thư liên chi đoàn: 

Chủ tịch Công đoàn bộ phận:

TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ - KỸ NĂNG MỀM

Điện thoại: 0917.070.844

Email:

Năm thành lập:

Tổng số CBGV: 05

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể Đơn vị

Giám đốc: ThS. Nguyễn Thị Hải Yến

Phó Giám đốc: Đặng Quốc Tuấn

TRUNG TÂM THƯ VIỆN

Điện thoại: 0393.885.305

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 2007

Tổng số CBGV: 11

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể đơn vị

Giám đốc: ThS. Đinh Văn Nam

Phó Giám đốc: 

Bí thư Chi bộ: 

Chủ tịch Công đoàn bộ phận: Nguyễn Thị Thúy Nga

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điện thoại: 0393.887.983

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 2009

Tổng số CBGV: 08

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể đơn vị

Giám đốc: Nguyễn Viết Phú

Bí thư Chi bộ:

Chủ tịch Công đoàn bộ phận:

Bí thư liên Chi đoàn:

TRUNG TÂM Y TẾ - MÔI TRƯỜNG

Điện thoại: 0393.887.601

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 2007

Tổng số CBGV: 09

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể đơn vị

Trưởng đơn vị: Hoàng Văn Thiềm

Phó Trưởng đơn vị: Phan Thị Thanh Hải

Chủ tịch Công đoàn bộ phận: