Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Điện thoại: 0393.696.757

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 2012

Tổng số CBGV: 04

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể Đơn vị

Trưởng phòng: TS. Trần Thị Ái Đức

STT Họ và tên Địa chỉ Email Số điện thoại
1 Trưởng phòng:
Trần Thị Ái Đức
Ngõ 7, Đ.Hải Thượng Lãn Ông, TPHT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0918034369
2 Trần Hải Ngọc  Ngõ 62, Hoàng Xuân Hãn, TPHT  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   0945076688
3 Trần Thị Huyền Số 369 - Đường Trần Phú - TP. Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

0912.999.299

4 Nguyễn Thị Thảo  Tập thể Trường Đại học Hà Tĩnh  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0912887838