Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Phòng Quản lý Khoa học - Hợp tác quốc tế

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC - HỢP TÁC QUỐC TẾ

Điện thoại: 0393.886.124

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 2007

Tổng số CBGV: 05

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể đơn vị

Trưởng đơn vị: Hồ Thị Nga

Phó Trưởng đơn vị:

Bí thư Chi bộ:

Chủ tịch Công đoàn bộ phận:

STT Họ và tên Địa chỉ Email Số điện thoại
1 Trưởng phòng:
TS. Hồ Thị Nga
Số 68 - Đ. Nguyễn Huy Lung - TP. Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0947.311.271
2 Phó Trưởng phòng:
TS. Phan Anh
Số 24 - Đ. Phú Hào - P. Hà Huy Tập - TP.Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01693.647.013
3 Đặng Thị Thái Linh Phường Nguyễn Du - Thành phố Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0948.191.181
4 Nguyễn Văn Đình xã Thạch Long - Huyện Thạch Hà This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0987.363.594
5 Phạm Hương Ly Khu tập thể Trường Đại học Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0987.954.833