Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Phòng Quản lý Khoa học - Hợp tác quốc tế

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC - HỢP TÁC QUỐC TẾ

Điện thoại: 0393.886.124

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 2007

Tổng số CBGV: 05

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể đơn vị

Trưởng đơn vị: Hồ Thị Nga

Phó Trưởng đơn vị:

Bí thư Chi bộ:

Chủ tịch Công đoàn bộ phận:

STT Họ và tên Địa chỉ Email Số điện thoại
1 Trưởng phòng:
TS. Hồ Thị Nga
Số 68 - Đ. Nguyễn Huy Lung - TP. Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0947.311.271
2 Phó Trưởng phòng:
TS. Phan Anh
Số 24 - Đ. Phú Hào - P. Hà Huy Tập - TP.Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01693.647.013
3 Đặng Thị Thái Linh Phường Nguyễn Du - Thành phố Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0948.191.181
4 Nguyễn Văn Đình xã Thạch Long - Huyện Thạch Hà This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0987.363.594
5 Phạm Hương Ly Khu tập thể Trường Đại học Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0987.954.833

 

Thống kê

Liên hệ Phòng Quản lý Khoa học - Hợp tác quốc tế