Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Phòng Thanh tra - Pháp chế

PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ

Điện thoại: 0393.887.858

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tổng số CBGV: 03

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể đơn vị

Trưởng đơn vị:Trương Quang Duẩn

Phó Trưởng đơn vị: Trần Thế Sơn

STT Họ và tên Địa chỉ Email Số điện thoại
1 Trưởng phòng:
Trương Quang Duẩn
Số 02 - Ngõ 375 - P. Nguyễn Du - TP. Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0912.385.998
2 Trần Thế Sơn Số 24 - Ngõ 23 - Đ. Lý Tự Trọng - TP. Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0912.411.075
3 Nguyễn Thị Thủy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0915.653.253