Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Trung tâm Giới thiệu việc làm và Dịch vụ hỗ trợ sinh viên

TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ SINH VIÊN
Điện thoại
Email:

Năm thành lập: 2015
Tổng số CBGV: 05

  STT Họ và tên Địa chỉ Email Số điện thoại
  1 Giám đốc:
Thái Đình Hưng
Khu tập thể C1 - Trường Đại học Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0912.266.799
  2 Phó Giám đốc:
Đặng Thị Thanh Minh
Số 04 - Đ. Nguyễn Trung Tiết - P. Bắc Hà - TP. Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0947.767.278
  3 Dương Thị Hải Yến Phường Tân Giang - TP. Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0904.729.194
  4 Trần Thị Thanh Huyền Số 465 - Đ. 26/3 - P. Đại Nài - TP. Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0941.699.595
  5 Vũ Trường Quân Số 09 - Đ. Cao Thắng - TP. Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0946.871.990