Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng mềm

TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ - KỸ NĂNG MỀM

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể Đơn vị

Giám đốc: ThS. Nguyễn Thị Hải Yến

 

STT Họ và tên Địa chỉ Email Số điện thoại
1 Giám đốc:
ThS. Nguyễn Thị Hải Yến
 Tổ 1, P.Trần Phú, TPHT yen.nguyenthihaiThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   0988823809
2 Nguyễn Thị Hương Giang Phường Đại Nài, TPHT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0918639247
3 Đặng Quốc Tuấn  Phường Đại Nài, TPHT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0912539877
4 Hoàng Thị Hoa Số 04 - Đường Nguyễn Du - P. Trần Phú - TP. Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0917070844

5 Trần Thị Hà Phường Đại Nài, TPHT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0915139142
6 Nguyễn Nữ Mỹ Hà Tập thể Trường Đại học Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0902287898
7 Lê Thị Kim Tình Phường Hà Huy Tập, TPHT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0975068797