Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Trung tâm Y tế - Môi trường

TRUNG TÂM Y TẾ - MÔI TRƯỜNG

Điện thoại: 0393.887.601

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 2007

Tổng số CBGV: 

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể đơn vị

Trưởng đơn vị: Hoàng Văn Thiềm

Phó Trưởng đơn vị: Phan Thị Thanh Hải

STT Họ và tên Địa chỉ Email Số điện thoại
1 Trưởng đơn vị:
Hoàng Văn Thiềm
Thôn 3 - Xã Cẩm Thăng - Huyện Cẩm Xuyên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0943.742.678
2 Phan Thị Thanh Hải Phường Đại Nài - Thành phố Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0947.719.919
3 Hồ Thị Hải Phường Đại Nài - Thành phố Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0916.562.348
4 Nguyễn Thị Hoa Phường Đại Nài - Thành phố Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01675.301.213
5 Nguyễn Thị Thu Phường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0974.824.649
6 Nguyễn Thị Bé Phường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0944.901.043
7 Nguyễn Thị Hồng Vân huyện Đức Thọ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0913.418.289
8 Hồ Thị Phượng Phường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0987.690.998