Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

Thư viện

Thư viện

 

 

Elearning

Elearning

 

 M-Office

M-Office

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

 Thông tin đào tạo

 

Thông tin đào tạo

 

Thông báo

Các quyết định về mức thu học phí tạm thời học kỳ I năm học 2015-2016

Attachments:
Download this file (1087_QD_quy_dinh_muc_thu_kinh_phi_dao_tao_va_tien_ky_tuc_xa_doi_voi_LHS_Lao_hoc_tu_tuc_nam_hoc_2015_-_2016.PDF)1087_QD_quy_dinh_muc_thu_kinh_phi_dao_tao_va_tien_ky_tuc_xa_doi_voi_LHS_Lao_hoc_tu_tuc_nam_hoc_2015_-_2016.PDF[QĐ mức thu kinh phí đối với LHS Lào]0 kB
Download this file (1086_QD_muc_thu_su_nghiep_khac_nam_hoc_2015_-_2016.PDF)1086_QD_muc_thu_su_nghiep_khac_nam_hoc_2015_-_2016.PDF[QĐ về mức thu sự nghiệp khác]0 kB
Download this file (1085_QDmuc-thu-hoc-phi-tam-thoi-ky-I-nam-hoc-2015-_2016.PDF)1085_QDmuc-thu-hoc-phi-tam-thoi-ky-I-nam-hoc-2015-_2016.PDF[QĐ mức thu học phí tạm thời]0 kB

Các tin khác