Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

Thư viện

Thư viện

 

 

Elearning

Elearning

 

 M-Office

M-Office

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

 Thông tin đào tạo

 

Thông tin đào tạo

 

Thông báo

Công văn v/v thực hiện BHYT đối với HSSV năm học 2015 - 2016

Attachments:
Download this file (1053_BHYT-HSSV-2015-2016-HTU.PDF)1053_BHYT-HSSV-2015-2016-HTU.PDF[Công văn v/v thực hiện BHYT đối với HSSV năm học 2015 - 2016]0 kB

Các tin khác