Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

ts 2019 1

Tuyển sinh 2019

Thư viện

Thư viện số

 

 

Elearning

Elearning

 

 CCHC

CCHC

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Thông báo

Kế hoạch Dạy - Học Hệ vừa học vừa làm tháng 8 năm 2015

Attachments:
Download this file (KH_day_-_hoc_he_vua_lam_vua_hoc_thang_8_nam_2015doc.PDF)KH_day_-_hoc_he_vua_lam_vua_hoc_thang_8_nam_2015doc.PDF[Kế hoạch Dạy - Học Hệ vừa học vừa làm tháng 8 năm 2015]0 kB