Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

Thư viện

Thư viện

 

 

Elearning

Elearning

 

 M-Office

M-Office

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Thông báo

Kế hoạch dạy - học hệ vừa làm vừa học tháng 10 - 2015

Attachments:
Download this file (KH_day_-_hoc_he_VLVH_thang_10_nam_20152.PDF)KH_day_-_hoc_he_VLVH_thang_10_nam_20152.PDF[Kế hoạch dạy - học hệ vừa làm vừa học tháng 10 - 2015]0 kB